ΛΑΜΕΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ


ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ ΓΩΝΙΕΣ

ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΓΩΝΙΕΣ


ΤΑΦ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ


ΔΟΚΟΙ (ΗΕΑ-ΗΕΒ-ΙΡΕ-ΙΡΝ-UPN)

ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ


ΛΑΜΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ